Welkom op onze webshop!

 • Eigen demontage!
 • Veilig betalen
 • Home klantbeoordeling
 • Snel geleverd
 • Eigen werkplaats

Algemene voorwaarden Autoparts Veghel


Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en / of diensten geleverd door Autoparts Veghel aan haar klanten.
 • 1.2 Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Enige voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien schriftelijk bevestigd door Autoparts Veghel . Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van de algemene voorwaarden van Autoparts Veghel.
 • 1.4 Autoparts Veghel behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

 • 2.1 Alle door Autoparts Veghel aangeboden artikelen en/of diensten op deze site zijn in euro’s en inclusief BTW.
 • 2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 2.3 Betalingen aan Autoparts Veghel kunnen geschieden op de volgende manieren :
  • ◦Betaling door middel van rembours. (is verzendwijze waarbij aankoopbedrag incl. verzendkosten aan postbode betaald dienen te worden)
  • ◦Betaling door middel van bankoverschrijving via Ideal.
  • ◦Betaling door middel van Paypal.
  • ◦Contant betalen bij afhalen in Veghel.
 • U kunt tijdens het voltooien van de bestelling aangeven op welke manier u wenst te betalen.

Artikel 3. Verzending en transport

 • 3.1 Goederen worden verzonden wanneer het totale aankoopbedrag is bijgeschreven op de rekening van Autoparts Veghel. Met uitzondering van betaling door middel van rembours.
 • 3.2 U kunt zelf kiezen welk transport u wilt. Tijdens de bestelprocedure kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 • ◦Verzenden met PostNL
 • ◦Afhalen in Veghel
 • ◦Verzending onder rembours (is verzendwijze waarbij aankoopbedrag incl. verzendkosten aan postbode betaald dienen te worden).
 • Er dient wel iemand op afleveradres aanwezig te zijn aangezien er betaald dient te worden aan de postbode. (verzending onder rembours kan alleen binnen Nederland)
 • 3.3 De verzending van goederen geschiedt op risico van Autoparts Veghel.
 • 3.4 Als de koper een verkeerd adres heeft ingevuld zijn de eventuele extra kosten voor de koper.
 • 3.5 Bij ontvangst van de bestelling dient de koper de producten te controleren op gebreken en/of afwijkingen. De koper dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen. (o.a. door kleurafwijkingen weergegeven door de verschillende PC monitoren). Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Autoparts Veghel.

Artikel 4. Levering en levertijd

 • 4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk door Autoparts Veghel verstuurd. Indien de goederen op voorraad zijn, zal de verzending dezelfde of de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
 • 4.2 Op het moment dat het product niet op voorraad ligt, zal deze in backorder blijven staan tot een week na de verwachte leverdatum. Autoparts Veghel zal in dit geval contact opnemen met de klant om te overleggen of de backorder moet blijven staan of dat deze geannuleerd wordt.

 • Artikel 5. Bestelling annuleren

  • 5.1 Annuleren van een geplaatste bestelling is mogelijk binnen 12 uur. Dit in verband met de snelle levering die wij nastreven.
  • 5.2 Annuleert u de bestelling nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Autoparts Veghel reeds een betaling van u heeft ontvangen, zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

  Artikel 6. Retourneren / afkoelingsperiode/garantie

  • 6.1 Het kan gebeuren dat u een artikel wilt retourneren. Dit kunt u doen door dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Uitzondering hierop zijn speciaal voor u geassembleerde producten en elektrische delen. Deze zijn niet te retourneren.
  • 6.2 Om een artikel te retourneren dient dit in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten en moet het onbeschadigd en/of niet gebruikt zijn. De retourzending geschied op risico en kosten van de klant.
  • 6.3 Als het product bij ons in de originele staat is aangekomen zullen wij zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten terugstorten op uw rekening. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
  • 6.4 Op gebruikte onderdelen kunnen we geen garantie geven. Deze onderdelen zijn werkend van een auto gedemonteerd. Mocht een onderdeel niet werken neem dan contact met ons op.

  Artikel 7. Overeenkomst

  • 7.1 Een overeenkomst tussen Autoparts Veghel en een klant komt tot stand nadat een bestelling door de klant is geplaatst.

  Artikel 8. Overmacht

  • 8.1 Autoparts Veghel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij, of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Autoparts Veghel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  • 8.3 Autoparts Veghel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Autoparts Veghel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  • 8.4 Indien Autoparts Veghel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  • 9.1 Autoparts Veghel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Producten dienen gemonteerd te worden door gekwalificeerd personeel.

  Artikel 10. Klachten

  • We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar webshop@autopartsveghel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

  Artikel 11. Disclaimer

  • Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Autoparts Veghel. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

  Artikel 12. Privacy

  • Autoparts Veghel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.